2. Barnets namn måste vara arabiskt

Ett av namnets viktigaste drag är att det inte liknar Allâhs fienders namn. Vissa av våra trosfränder tävlar om vem som skall ge barnen sådana namn. Det är resultatet av globaliseringen, den osunda median, vissa människors försumlighet, andras okunnighet och avsaknaden av de dygdiga karaktärerna. Fri är Allâh från brister! Så många människor som har fallit i den fällan.

Deras tillstånd är beklagligt. Vad skall det annars vara när du ser honom ha en islamisk härkomst som en guldkedja för att sedan se hur han kastas omkring i lustarnas vågor och ge sitt barn en utländsk läggning? Han ger honom ett namn som tillhör dem som har drabbats av Allâhs vrede bland judarna, de kristna, kommunisterna och andra otrogna folkslag.

Muslimerna i allmänhet och muslimerna på den Arabiska halvön i synnerhet är skyldiga att ge sina barn namn som inte motstrider Sharî´ah på något som helst sätt och att de är arabiska. När någon kommer till deras land eller när de åker till ett annat land så skall de andra bara höra namnen ´Abdullâh, ´Abdur-Rahmân, Muhammad, Ahmad, ´Â’ishah, Fâtimah och alla andra Sharî´ah-baserade namn som är för många för att nämna och som finns i historie- och biografiböckerna.