46. Nyckeln till ett lyckligt äktenskapsliv

Jag avslutar med ett råd som bör tillämpas av alla makar. Den största uppgiften som man skall samarbeta om är att bygga ett religiöst hushåll och att alla är måna om religion och rättfärdighet. Var och en skall hjälpa den andre med religionen. Det inger harmoni, lugn och ro i hemmet på ett exempellöst sätt. Den största harmonin som finns i ett hem beror på makarnas samarbete om lydnad gentemot skapelsernas Herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh benåda mannen som vaknar på natten för att be och väcker sin kvinna för att be. Och om hon inte gör det skvätter han vatten på hennes ansikte så att hon går upp och ber på natten. Må Allâh benåda kvinnan som vaknar på natten för att be och väcker sin man för att be. Och om han inte gör det skvätter hon vatten på hans ansikte.”1

Om makarna samarbetar om religiositet och tillämpning av Allâhs religion i hemmet, så kommer deras hem att leva ett fint och stabilt liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ett hem vari Allâh nämns och ett hem vari Allâh inte nämns är som den levande och den döde.”2

Om det finns rättfärdighet i ett hem så måste det även finnas lycka i det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människans lycka ligger i tre saker och hennes olycka ligger i tre saker. Till människans lycka hör en rättfärdig kvinna, ett bra transportmedel och en rymlig bostad. Människans olycka ligger i tre saker: en dålig bostad, en dålig kvinna och ett dåligt transportmedel.”3

Till människans lycka hör att hennes hem är byggt på rättfärdighet. Så frukta Allâh och samarbeta med era hustrur om religiositet och bygg era hem utmed religiositet. På så sätt finns all potential till ett bra liv:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”4

Allâh (´azza wa djall) garanterar alltså maken och makan ett gott liv om de gör goda handlingar och tror. Så frukta Allâh, Allâhs slavar, och samarbeta om fromhet och gudsfruktan och inte om synder och fientlighet.

Och Allâh vet bättre. Må Allâh hylla Muhammad och hans ätt.

1Abû Dâwûd (1307), an-Nasâ’î (1610), Ibn Mâdjah (1336), Ibn Khuzaymah (2/1148), Ibn Hibbân (6/2567), al-Hâkim (1/1164) och Ahmad (2/250). Autentisk enligt al-Hâkim utmed Muslims villkor och god enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd (5/1181)).

2al-Bukhârî (6407).

3Ibn Hibbân (9/4033), al-Hâkim (2/2640), Ahmad (1/168), at-Tayâlisî (1/207) och andra. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim. Hadîthen är autentisk enligt adh-Dhahabî och al-Albânî i ”as-Sahîhah” (282).

416:97