Mannens bön i vantar

Fråga: På vintern fryser jag oerhört mycket om mina händer. Får jag ha på mig yllevantar när jag ber? Motstrider det Sudjûd på de sju kroppsdelarna däribland händerna?

Svar: Ingen skada skedd. Det är okej om du har på dig vantar i samma syfte som läderstrumporna. Det är okej om du har på dig vantar för att värma dig eller om du täcker händerna med din huvudbonad eller rock. Det är högt i tak. När det var riktigt varmt brukade följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) göra Sudjûd på sina kläder.