Frånskild kvinna tar medicin för att påskynda vänteperioden

Fråga: Får den skilda kvinnan som får sin månadscykel varannan månad ta medicin för att påskynda sin månadscykel så att inte vänteperioden dröjer?

Svar: Gör inte det. Din make har rättigheter gentemot dig. Kanske tar han tillbaka henne under den långa vänteperioden. När maken tar tillbaka sin maka under hennes vänteperiod gör han det utan brudgåva eller avtal. Att påskynda sin vänteperiod skadar mannen och missbrukar hans rättighet. Du skall alltså inte göra så. Dock kan man säga att det är okej om det är hennes sista skilsmässa där han inte kan ta tillbaka henne mer så att hon kan slutföra sin vänteperiod och gifta om sig.