Amningen är som en måltid

Åsikten som är närmast sanningen är den som valdes av vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh); det måste finnas ett avbräck mellan den första amningen och den andra amningen. Det skall alltså finnas ett avbräck mellan dem båda så att de inte anses vara sammanbundna. Han sade att amningen motsvarar en måltid. Människan äter ju lunch, middag och så vidare. Av alla åsikter som jag har sett så är den här starkast.