Studenten skall vara diskret

Fråga: Om studenterna i ett land klär sig på ett visst sätt, får då en annan student skilja sig från den klädseln för att inte sticka ut bland de resterande muslimerna?

Svar: Ja. Han måste till och med skilja sig från den klädseln. De lärda och studenterna har ingen särskild klädsel. De har på sig det de hittar av klädseln som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har tillåtit. De har ingen särskild klädsel. Därtill finns det en risk för ögontjäneri. Särskild klädsel hamnar under ögontjäneri. En människa skall vara diskret. Hon skall inte blotta sig. Hon skall dölja sig själv och sina handlingar. När en person som inte kände sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till honom och hans följeslagare sade han:

“Vem av er är Muhammad?”

De fick peka på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han skilde sig inte alls från sina följeslagare.