Så blir mannen kvinnans slav

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Förälskelse i förbjudna gestalter är en form av dyrkan och till och med en av de högsta typerna av dyrkan.”1

Den som förälskar sig i en kvinna blir till hennes slav. Han följer efter henne, gör allt för att behaga henne, tänker alltid på henne, underordnar sig henne. Därför ålade Allâh att kvinnorna är täckta. Han förbjöd att de blandas så att de inte faller i oanständigheter. Detta leder till oanständigheter. Allâh stängde vägen till oanständigheterna så att de troende inte skall falla i dem. Numera försöker syndare och hycklare öppna den dörren och säger att den täckta kvinnan är förtryckt och att det inte alls är förbjudet att vara i enrum med det motsatta könet.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/49).