Lydnaden till ledaren i det otrogna landet

Fråga: Skall en person som bor i ett land lyda makthavaren i landet som han kommer ifrån eller landet som han befinner sig i?

Svar: När en person lever i ett otroget land på grund av en giltig orsak, så är han skyldig att inte gå emot landets lag. Han skall se till att lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte opponera sig landet så att han inte går emot lagen på sin egen bekostnad. Oavsett var muslimen befinner sig så skall han vara ett fint föredöme och inget dåligt sådant.