Saudiska ungdomars lydnad till Satan

Fråga: Några av det här landets ungdomar har öppet avsagt sitt trohetslöfte mot det här landets makthavare och slutit sig till an-Nusrah och ISIS och lovat dem trohetslöftet. Vad säger föreskriften om dessa?

Svar: Deras handling är ju tvivelsutan en villfarelse. Och vilka är dessa som avsäger trohetslöftet? Är de borgmästare i en viss stad? Är de stamhövdingar? Det finns stammar i hela kungariket. Är dessa ungdomar stamhövdingar? De är bara dumma. Vi ber Allâh vägleda dem. Deras val är lydnad till Satan.