Även syndare har börjat fördöma makthavarna

Fråga: Vad säger ni om den som talar om landets angelägenheter och går in på dess fel och säger att de lärda är makthavarnas lärda?

Svar: Det är inget konstigt. Det är inget konstigt att folk tror att den som besöker och sitter med makthavaren i sitt arbete också är underordnad makthavaren. Det är inget konstigt. Det är inget nytt. Det är gammalt. Om en person verkligen är uppriktig så skall han be Allâh förbättra makthavaren och alla som förfogar över muslimerna och få dem att frukta Allâh sett till människorna som är under dem och makten. Jag befarar att vissa frågeställare är rakade och inte ber de fem bönerna med samlingen samtidigt som de anser sig själva vara berättigade till att fördöma det onda.