En Salafî baktalar inte Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Vissa bröder i mitt land förtalar folk som inte följer Salafs metodik, nämner deras dåliga egenskaper och säger att de saknar heder varpå det är tillåtet att baktala dem. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Tillhör det Salafs metodik att förtala och kritisera människor och nedvärdera de oliktänkande? Det tillhör inte Salafs metodik. Jag har sagt till er: han som skall associera sig med Salafs metodik måste studera deras metodik och ha kunskap om den. Det räcker inte att bara associera sig med dem. Salaf brukade inte kritisera, förtala och baktala folk. Det var inte deras praxis. De rådde utan att skandalisera. Råd är inte skandalisering. Det är Salafs metodik.