Kunskap är förståelse

Fråga: Vissa tror att den lärde är han som bland andra har memorerat de sex böckerna. Stämmer det?

Svar: Kunskap är inte minnet. Minnet är endast ett medel, inte kunskapen i sig. Kunskap är förståelse och begrepp. Minnet är endast ett medel till kunskapen. Hur många finns det inte som memorerar samtidigt som de inte förstår något! De memorerar utan att förstå något. Ty de har inte sökt förståelse, de har bara brytt sig om memoreringen. Memoreringen räcker inte. Jag nonchalerar inte memoreringen; den är bra. Dock skall man inte nöja sig med den. Man måste begripa Allâhs religion och förstå korrekt vad man memorerar. Man skall både memorera och förstå. Det är ett måste.