Det korrekta förhållandet till sagoberättelser

Fråga: Vilken metodik har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Salaf gentemot sagoberättare? Är det föreskrivet att lägga ned stor vikt vid verklighetsbaserade berättelser?

Svar: Det räcker med Qur’ânen och Sunnah. Om vi hör en autentisk berättelse som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah, så är det bara bra. Beträffande ständiga sagoberättelser, så varnade Salaf för sagoberättarna eftersom de i princip ljuger för att påverka människorna. Följaktligen nämner de saker och ting som påverkar människorna ehuru de inte är autentiska. Deras argument är att få folk att bli känsliga. Det är olämpligt. Allâh har nämnt berättelser i Qur’ânen och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har nämnt berättelser i Sunnah. Om en berättelse påminner om dem i Qur’ânen och Sunnah, så får den nämnas.