”Därför skall Salafs metodik inte följas idag”

Fråga: När man berättar för vissa människor att det är obligatoriskt att hålla fast vid religionen utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs metodik säger de hur Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämner i ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în” situationer då utslag ändras och att de ändras från tid till tid. Hur avvisas det som de nämner?

Svar: Utslag är inte metodik. Metodiken skall vara Salafs metodik.

Vad gäller utslag som är baserade på Idjtihâd där den lärde ger utslag utmed sin Idjtihâd och därefter får reda på något han inte visste innan, så ger han ett nytt utslag utmed den nya kunskapen. Han skall inte hålla fast vid sitt första utslag. När han får reda på något nytt handlar han utmed det. Det är inget avskaffande av det första utslaget; han sade bara det han ansåg då och nu säger han det han anser nu. Det är en skyldighet. Han håller fast vid sanningen. Han har inte lämnat sanningen. Det är inte sanningen som har ändrats. Det är hans Idjtihâd som har ändrats. Hans Idjtihâd, inte tiden, har som sagt ändrats. Den lärde kan veta något vid en tidpunkt som han inte gör vid en annan. Han skall inte hålla fanatiskt vid sin gamla åsikt. Han skall förflytta sig och söka sanningen. Om han får reda på att det senare utslaget är starkare än det första, så håller han fast vid det. De lärda säger att en Idjtihâd upphäver inte en annan Idjtihâd. Båda är alltså rätt. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) gav en arvsrelaterad dom som skilde sig från hans tidigare domar, sade han:

”Det där dömde vi förr och det här dömer vi nu.”

Han sade inte att hans första dom var falsk, utan bara att den gavs på den tiden utmed det han ansåg då och att den senare domen är utmed det han ansåg senare.