Förhållandet till Bektâshiyyahs lekmän

Fråga: Frågeställaren från Albanien säger att det finns en sekt i landet som kallas för ”Bektâshiyyah” som associerar sig med islam. De praktiserar avguderi och otro, slaktar för andra än Allâh, gör Tawassul och Tabarruk via de döda och ber knappt med oss. Hur skall vi betrakta deras lekmän? Är de muslimer och hur skall de behandlas?

Svar: Förklara för dem. Kalla dem till sann islam och förklara för dem så att Allâh vägleder dem. Jag känner inte dem varpå jag inte heller kan döma dem. Men ni skall förklara för dem och kalla dem till sann islam och locka dem till islam så att Allâh vägleder dem.