Kalla gravdyrkarna till Tawhîd lugnt och vänligt

Fråga: Det finns en grupp gravdyrkande Sûfiyyah hos oss som praktiserar avguderi, innovationer och myter. När vi vill kalla dem till Tawhîd och Sunnah undviker de våra sittningar för att vi är Wahhâbiyyah. Dock kommer de till kondoleanserna. Är det tillåtet för oss att kalla dem till Tawhîd och Sunnah på de platserna?

Svar: Ta det lugnt och mjukt med dem så att Allâh vägleder dem. Locka dem också. Hoppa inte på dem och kalla inte dem för otrogna och avgudadyrkare. Ta steg för steg med dem och gör det lugnt, vist och vänligt så att Allâh vägleder dem.