”Jag är Mâlikî, jag är Hanbalî”

Fråga: Är det förbjudet att säga att man är Mâlikî eller Hanbalî? Vissa studenter säger att man inte får säga så.

Svar: Vad vill han säga? Det är inte fel att säga att man är Hanbalî, Shâfi´î, Mâlikî… De är Ahl-us-Sunnahs rättsskolor. Fördömer du Ahl-us-Sunnahs rättsskolor? Det är inte tillåtet. Dock får du inte säga att sanningen bara finns hos Hanâbilah. Det är inte tillåtet. Det är däremot okej att säga att de fyra rättsskolorna är Ahl-us-Sunnahs rättsskolor och bra.