Ahl-ul-Bid´as ondska måste likvideras

Fråga: Får man föra religiösa debatter offentligt, vilket görs idag i TV-program, liksom Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) gjorde när han argumenterade med magiker?

Svar: Det råder inga tvivel om det. Han som har förmåga och kunskap samtidigt som ondskan råder bland människorna och bedrar dem, måste klargöra sanningen för folket och debattera med dessa människor för att likvidera deras ondska. Om man låter dem vara kommer de att sprida ondska bland människorna och föra dem bakom ljuset. Detta är en av de bästa formerna av kamp för Allâhs sak.