Vilseledande böcker måste förstöras

Fråga: Vad råder ni bokhandlarna som säljer vissa kättares böcker och i synnerhet i samband med bokmässorna som hålls dessa dagar? Hur måste vi studenter förhålla oss till den här frågan?

Svar: Det är förbjudet att sälja vilseledande och blasfemiska böcker. Inkomsten från dem är förbjuden. Det är obligatoriskt att förstöra dem. Det är obligatoriskt för makthavarna att förstöra dem. De får inte låta dem komma in i Saudiarabien i allmänhet och till bokmässan i synnerhet. Det är muslimernas plikt.

Angående ert förhållande till detta, så skall ni ha koll på frågan, försäkra er och ta det med myndigheterna så att de likvideras nu och framöver. Det är ett måste.