Vågar inte ge lektioner pga det onda ögat

Fråga: När det kommer till att hålla tal, tillrättavisa eller undervisa, blir jag tveksam och rädd för att råka ut för avund och det onda ögat. Vad råder ni om det och vad är lösningen?

Svar: Förlita dig på Allâh. Ge inte efter för tvångstankar och skrämsel. Förlita dig på Allâh och förkunna din korrekta kunskap. Du kommer att gagnas och gagna människorna. Dina tankar kommer – med Allâhs tillstånd – att försvinna.