Bara den okunnige förtalar an-Nawawî och Ibn Hadjar

Fråga: Idag finns det människor som anklagar Sunnahs lärda, som Imâm an-Nawawî och Imâm Ibn Hadjar, för okunnighet, innovationer och annat. Vad säger ni om det och hör de till dem som författaren nämnde?

Svar: Ja, de hamnar tvivelsutan under författarens ord. Imâm Ibn Hadjar och Imâm an-Nawawî var imamer och några av islams och Hadîth-lärans pelare och förebilder. Må Allâh benåda dem. Ingen annan än den okunnige förtalar dem. Det är inte tillåtet att förtala dem. Vissa brände boken ”Fath-ul-Bârî” för att Allâhs egenskaper förvrängs däri. Det är en extremism.