Ingen har rätt att lämna Salafs lära och gå sin egen väg

Fråga: Ursäktas människan för dessa djävulska bedrägerier för att hon anser att en viss lära är sanningen som måste följas och till följd därav ursäktas för sin okunnighet?

Svar: Nej, hon ursäktas inte för sin okunnighet. Hon skall följa sanningen och Salafs lära och hålla fast vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hon ursäktas inte för något sådant. Hon har ingen rätt att säga att hon har kommit fram till det ena och det andra.