Ahbâshs öppna Takfîr på Ibn Taymiyyah och al-Albânî

Du vet att inga sekter och grupper arbetar för islams bästa i allmänhet och Salafiyyahs bästa i synnerhet. Du ser bistånd komma till dem från alla håll. Från den här synvinkeln har vi på sistone prövats med dem som kallas för ”Ahbâsh”.

Dessa människor har makt och auktoritet i Libanon. De är som ett land inuti ett land. De har vapen. De har bilar. De dödar. De misshandlar. De har tagit över tiotals moskéer i Libanon. Slutligen hamnade de här (i Jordanien) och hittade bistånd. De har börjat predika i moskéerna och gör öppet Takfîr på Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Shaykh al-Albânî som fortfarande är vid livet.