Så vet du om ISIS har rätt eller fel

Fråga: När vi varnar vissa av våra söner och ungdomar för ISIS säger de att deras handlingar är kamp för Allâhs sak. De säger att de har sett hur de delar ut delar ur ”Kitâb-ut-Tawhîd”, verkställer straff, ålägger kvinnorna att täcka sig och river relikskrin. Hur avvisar vi det tvivlet?

Svar: Tvivlet avvisas genom att man studerar ISIS, och alla andras, metodik och huruvida de har samma metodik som den muslimska samlingen och inte avviker från den och inte gör uppror mot makthavarna. De skall inte göra uppror mot makthavarna. De skall vara tillsammans med den muslimska samlingen; Allâhs hand är med samlingen. De skall inte grunda en separat grupp.