Adhkâr-affischer i moskén är fel

Fråga: Vad är domen för att hänga upp Adhkâr på väggen som de bedjande har framför sig efter bönen?

Svar: Det är något som okunniga människor och initiativtagande ungdomar har kommit med. Inga skrifter skall hängas upp i moskén. Inget skall skrivas på moskévägarna. Allt det distraherar de bedjande. Den som vill lära människorna Adhkâr efter bönerna får lära dem på ett annat vis. Han får exempelvis dela ut autentiska Adhkâr till dem eller lära dem dem. Det är inte tillåtet att hänga upp dem i moskén. Moskén måste vara fri från sådana affischer.