Domen för att kriga mot ISIS

Fråga: De har blivit prövade med ISIS i Irak och undrar vad domen är för att bekriga dem?

Svar: De är tillsynes – och Allâh vet bättre – en angripande, förtryckande och överfallande grupp; de spiller blod, vanhedrar folk och plundrar. De är en överskridande, skadlig och fördärvlig grupp där de har tagit makten. Det finns naiva människor som har fått för sig att det är korrekt såsom de vanhedrar folk och förslavar kvinnor som de säljer som om de vore slavinnor och behandlar dem inom samtliga frågor som om de vore otrogna. Den här gruppen är tvivelsutan syndig. Den har inte rätt. Om de bekrigar muslimerna så skall muslimerna bekriga dem för att undkomma deras ondska. De är en ondska och en prövning. [Oklart ljud]. Deras dödande består av lemlästning, vidrighet och vanställning. De gör äckliga handlingar som ger människorna avsmak. Utmed det som framgår i media så är deras handlingar mycket farliga och dåliga.