Bra böcker granskade av Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag vill köpa boken ”Sabîl-ur-Rashâd” av Shaykh Taqiyy-ud-Dîn al-Hilâlî men kan bara hitta utgåvan som är granskad av en person som de lärda har kritiserat. Rekommenderar ni mig att köpa den?

Svar: Nej. Jag rekommenderar inte att du köper den om den är granskad av en kritiserad person. Han kommer att vilseleda dig. Numera kommenterar och granskar den kritiserade utmed sin lust och innovation.