Kvinna vaxar armarna och benen för makens skull

Fråga: Det finns ett hårborttagningsmedel som kvinnan smörjer in armarna och benen med för att försköna sig för maken. Medlet är ett vax bestående av uppvärmd socker och citron.

Svar: Det är bättre att håret på armarna inte tas bort. Kroppshåret består nämligen av tre typer:

1 – Håret som skall avlägsnas enligt Sharî´ah. Exempel på det är könshåret och håret under armarna. Könshåret skall rakas bort medan håret under armarna skall dras bort om det inte är för svårt.

2 – Håret som inte får avlägsnas via noppning. Det är ansiktshåret. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som noppar ansiktshåret och ber om att få sitt ansiktshår noppat. Exempel på det är kvinnan som noppar sina ögonbryn ehuru hon gör det för att vara fin för sin make. Det är förbjudet och olovligt och tillhör de större synderna.

3 – Håret vars borttagning varken förbjuds eller påbjuds i Sharî´ah. Å ena sidan är det håret inte förbjudet att ta bort eftersom det inte finns något bevis för att det är förbjudet. Å andra sidan är det håret inte påbjudet att ta bort eftersom det inte finns något bevis för det. Dock är det bättre att inte ta bort det. Ty grundregeln är att det Allâh skapar på människokroppen skall förbli så länge det inte finns något bevis som tillåter respektive påbjuder att det tas bort. Till det håret hör håret på armarna och benen. Det är bättre att inte ta bort det. Det enda undantaget är om håret är så mycket att det förvanskar utseendet och drar åt sig blickar. I så fall är det okej att trimma det.