Rättsskolan som alla måste följa

Fråga: Är lekmännen som är okunniga om rättsskolorna ålagda att följa en av de fyra rättsskolorna? Vilken rättsskola rekommenderar ni?

Svar: Sanningen är den att det inte är obligatoriskt att följa någon rättsskola bortsett från en; Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättsskola. Alla de fyra imamerna ville hålla fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättsskola, men de var bara människor; de gjorde fel ibland och rätt ibland. Vi anser det inte vara obligatoriskt att följa någon av dem oinskränkt. Den vars åsikt visas vara korrekt måste följas på grund av att åsikten är korrekt och inte på grund av själva personen.