al-Fawzân om att okunnighet är en ursäkt 35

Fråga: Det finns folk som läser Qur’ânen utan att förstå arabiska eller studera arabiska. Anses de vara okunniga?

Svar: Ja. Det är de till dess att Qur’ânens betydelser översätts till dem. Således lägger muslimerna vikt vid att översätta Qur’ânens betydelser och ge den till dem så att de kan förstå Qur’ânen. När de väl nås av översättningen, så har de fått reda på sanningen och därmed ursäktas de inte; de har tagit del av Qur’ânen och förstått dess betydelser.