8. Pärlor om ad-Dâraqutnî

11 – ad-Dâraqutnî (d. 385) Kull 12

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, Shaykh-ul-Islâm, sin tids Hâfidh Abûl-Hasan ´Alî bin ´Umar bin Ahmad bin Mahdî al-Baghdâdî, den kände Hâfidh och författare till Sunan-böckerna. Han föddes 306.

I medelåldern reste han till Egypten och Shâm och författade enastående böcker.

al-Hâkim sade:

”ad-Dâraqutnî var sin tids unikum sett till minnet, förståelsen och fromheten. Han var Qur’ân-läsarnas och grammatikernas ledare. 367 bodde jag fyra månader i Bagdad. Vi träffades ofta. Jag insåg att han var betydligt större än vad jag hade fått höra. Jag frågade honom om bristerna [i kedjorna] och återberättarna. Han har för många böcker för att man skall ta upp dem. Jag vittnar om att han inte lämnade efter sig någon som han.”

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var sin tids unikum och sin epoks ledare. Kunskapen om rapporteringarna, bristerna och återberättarnas namn var samlad hos honom. Han var tillförlitlig och pålitlig och han hade en korrekt troslära.”

Radjâ’ bin Muhammad sade:

”Jag frågade ad-Dâraqutnî om han hade sett någon som sig själv. Han svarade:

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

”Påstå därför inte att ni är rena från synd!”1

Jag tjatade på honom till dess att han sade: ”Jag har inte sett någon sammanföra det jag har sammanfört.”

Hâfidh Abû Dharr sade:

”Jag frågade al-Hâkim om han hade sett någon som ad-Dâraqutnî. Han svarade: ”Hur skall jag ha gjort det när han själv inte har gjort det?”

al-Qâdhî Abût-Tayyib at-Tabarî sade:

”ad-Dâraqutnî är de troendes ledare i hadîth.”

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Abûl-Qâsim al-Azharî sade till mig: ”ad-Dâraqutnî var smart. Oavsett vilken kunskap som kom på tal besatt han en mycken mängd av den. Muhammad bin Talhah berättade för mig att han var på en bjudning tillsammans med ad-Dâraqutnî när mat kom på tal. Då började ad-Dâraqutnî nämna sällsynta kunskaper om maten så att vi kom in på småtimmarna.”

al-Azharî sade:

”Jag såg hur ad-Dâraqutnî svarade på Ibn Abîl-Fawâris frågor om brister i hadîtherna eller i namnen. Han sade: ”Abûl-Fath! Det finns ingen mellan öster och väster som kan detta bortsett från mig.”

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Jag frågade al-Barqânî om Abûl-Hasan [ad-Dâraqutnî] dikterade bristerna för honom utantill. Han svarade: ”Ja. Det är jag som har sammanfört dem. Människorna har läst dem från mitt exemplar.”

Den som vill se denna unika imams skicklighet skall läsa hans bok ”al-´Ilal”. Du kommer att chockas och förbli förundrad en längre tid.

Ibn Tâhir sade:

”I Bagdad var de oeniga så vissa sade att ´Alî är bättre än ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhumâ) varpå de begav sig till ad-Dâraqutnî för att han skulle döma. Han sade: ”Jag har varit tyst och ansåg det vara det bästa. Numera anser jag inte att jag skall tiga längre. ´Uthmân är bättre därför att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enades om det. Det är Ahl-us-Sunnahs åsikt och den första knuten som lossas från Râfidhahs lära.”

Abû Nasr bin Mâkûlâ sade:

”Jag drömde hur jag frågade om ad-Dâraqutnîs tillstånd i nästa liv. Det sades till mig att han kallas för ”imamen” i paradiset.”

Han dog den åttonde Dhûl-Qa´dah 385.

153:32