Rabî´ al-Madkhalî – en senil kritiker?

Fråga: Vad råder ni ungdomarna hos oss i Marocko som sprider tvivel om Shaykh Rabî´? Ibland säger de att han är senil. Ibland säger de att han bara kan avvisa. Ibland säger de att han för gammal.

Svar: Först och främst är han inte alls så gammal att han är senil. Såvitt jag vet är han yngre än vad jag är. Han tog sin universitetsexamen från Sharî´ah-fakulteten cirka fyra år efter oss. Av det jag känner till från hans tal finns det inga anmärkningar på hans troslära eller kunskap1. Han lägger ned stor vikt vid att avvisa dem han anser vara oliktänkare. Det råder inga tvivel om att Shaykhen får reda på vad som sägs av en person som sprider kunskap och lägger märke till hans fel som det inte går att tiga om. I så fall är det hans skyldighet att klargöra det han vet. Jag har inte sett någon anmärkning på hans troslära.

Vad beträffar ryktet om att han har fel syn på tron, så känner jag inte till att han nekar praktisk tro. Faktum är att han ivrar efter att definiera tron enligt Salafs imamer som Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och Abû Hanîfah. Alla dessa är imamer inom det goda och kunskapen.

När en lärd kritiserar andra lärda så är det allmänt känt att det kan finnas tvister mellan de lärda. Därför hör det till den kunskapsbaserade metodiken att två rivalers ord mot varandra inte tas emot. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har en liten avhandling om det benämnd ”Raf´-ul-Malâm ´an A’immat-il-A´lâm”.