Om en person som kastar sten skall bojkottas…

Fråga: Får man umgås eller vara med en person som inte ber?

Svar: Det finns lärda som gör Takfîr på den som inte ber och det finns lärda som säger att han har fallit i mindre otro och en väldig synd. Var är kärleken och hatet för Allâhs sak? Umgänge, vänskap och fika. Var är kärleken och hatet för Allâhs sak? En av Ibn Mughaffals släktingar kastade sten varpå han förbjöd honom och sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd stenkastning och sade: ”Det fäller inget byte.” Efter det kastade personen återigen sten. Då sade Ibn Mughaffal (radhiya Allâhu ´anh): ”Jag berättade för dig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det och ändå kastar du? Jag skall aldrig mer prata med dig.”

Den här följeslagaren bojkottade mannen för att han kastade sten. Kan stenkastning jämföras med utebliven bön? Jag påminner er om Allâh när det kommer till hatet och kärleken. Det hör till vår religion att älska den Allâh älskar och hata den Allâh hatar och praktisera kärleken och hatet på rätt sätt. Gör inte tvärtom och gör inte fel. De goda och vägledda skall älskas och de syndiga, de onda, alkoholisterna, de som inte ber och andra människor som gör stora synder och innoverar skall hatas.