Konspirationen bakom fredsavtalet med Hizbiyyûn

Fråga: Motstrider fredsavtalet som sluts med vissa fanatiker som inte ändrar på sina tillstånd och uppföranden Qur’ân-verserna och hadîtherna som manar till fred?

Svar: Som vi nämnde i den första frågan är ett av fredsavtalets villkor ett avståndstagande från falskheten tillsammans med ånger inför Allâh. Allâh älskar en sådan fred. Det är en fred utmed Qur’ânen och Sunnah. Men skall vi sluta fred om förtal av de lärda? Förr var förtalet inofficiellt. Nu skall det vara officiellt. De vill att vi sluter fred om förtal av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda och anklaga dem för att vara Hizbiyyûn, vilsna, avvikande, bedrägliga och svikare. Förstår ni vilken väldig konspiration det hela består av?

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

”Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva.”1

Ett fredsavtal skall först och främst innebära att den som har gjort fel ångrar sig offentligt inför Allâh. Han skall med nöje acceptera alla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda. De är alla våra lärda. Fredsavtalet skall ske under dem. Skall ett fredsavtal ske mellan ett gäng fanatiker och en grupp studenter från Ahl-us-Sunnah? Var är de lärda som är våra fäder? Skall de vara avlägsna från fredsavtalet? Vad är det för fredsavtal?

Föreställ dig att en person hatar, förtalar, förbannar, skymfar, förnedrar och gäckar din biologiske fader. När han kommer till hans dörr kör han iväg honom. Sedan frågar han sonen om han vill ha fred med honom. Ett fredsavtal utmed vad? Är min fader fortfarande förtalad? Ja. Alltså sluter vi ett fredsavtal baserat på förtal, skymf och gäck av min fader.

Det är alltså en konspiration och list som byter namn på saker och ting. Nu kallas förtal, förbannelse och skymf för fredsavtal. Om han vill ha sanning och rättvisa går han till de lärda och inte till studenterna. Oenigheten ligger i grund och botten inte med studenterna. Den ligger egentligen mellan Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda och människor som har farit vilse från denna metodik och blivit extrema gentemot vissa personligheter medan de förtalar andra. Varför vill de ha fredsavtal studenterna emellan och inte mellan de stora och via de lärda? Ty oenigheten ligger inte mellan de små, utan mellan de stora. Vissa av de små har blivit fanatiska till de vilsna medan andra fortfarande är med de lärda.

135:43