al-Fawzân om att hans böcker översätts till andra språk

Fråga: Det finns bokförlag i Frankrike som har tryckt några av era böcker. Vi har dock varken sett ert tillstånd till det eller författarens namn. Låter ni vem som helst översätta era böcker?

Svar: Nej. Jag ger inget tillstånd överhuvudtaget. Jag måste veta vem översättaren är. Experter måste gå igenom hans översättning. Om de godkänner den ger jag honom mitt tillstånd.