Anâshîd kännetecknar Hizbiyyûn!

Fråga: Vi skulle vilja att ni råder oss i dag när det har blivit alltför slappt bland religiösa ungdomar i förhållande till Anâshîd, avbildningar och ungdomspjäser i allmänna program.

Svar: Allt det är innovationer. De saknar grund i religionen. Anâshîd är en typ av sång och underhållning. De är Hizbiyyûns kännetecken. Jag säger det klart och tydligt: de är Hizbiyyûns kännetecken! De är inte Ahl-us-Sunnahs kännetecken. Eller så är de Sûfiyyahs kännetecken. De dyrkar med dem. Allâh har ålagt oss att dyrka Honom med Qur’ânen och att vi reflekterar kring Qur’ânen och lyssnar på Qur’ânen. Det är vägen till riktighet och framgång. Det finns inget som leder oss till Allâh utan att den mäktiga och ädla Qur’ânen har klargjort det för oss. Hur skall vi lämna den för Anâshîd, Twitter och dessa saker?

Det råder inga tvivel om att det här samhället är allt som muslimerna har kvar. I det finns muslimernas Qiblah, den hedrade Ka´bah och den Heliga moskén och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Det här landet måste vara utmärkande med dess metodik. Det skall vara ett föredöme och en förebild för hela den islamiska världen. Människorna måste akta sig för dessa saker så att de inte faller i dem. De påverkar deras ungdomar, kvinnor och okunniga.