Ahl-ul-Bid´as största hatobjekt

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Antingen hävdar innovatören att innovationen är bättre än Sunnah och närmare sanningen eller också att den är Sunnah om han är en okunnig blindföljare.”1

Eller också säger han att den är Sunnah. Så är fallet om han är okunnig och saknar kunskap om Sunnah. Det kan också vara att han följer andra blint. Denne uppskattar innovationen mer än vad han uppskattar Sunnah. Han slår vakt om den men inte om Sunnah. Sunnah och innovationer kan inte enas. En av dem måste överrumpla den andra. Sunnah och innovationer kan inte enas. En av dem måste överrumpla den andra.

Således finner du att det inte finns något en innovatör hatar som Sunnah. Om du befaller dem att följa Sunnah blir de arga på dig. Ty de hatar Sunnah – och skydd sökes hos Allâh. Satan får dem att hata Sunnah och älska innovationer.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/48).