´Umars fulländade religiositet

al-Bukhârî sade:

23 – Muhammad bin ´Ubaydillâh berättade för oss: Ibrâhîm Sa´d berättade för oss, från Sâlih, från Ibn Shihâb, från Abû Umâmah bin Sahl bin Hunayf som hörde Abû Sa´îd al-Khudrî berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Medan jag sov såg jag människor framför mig iklädda skjortor. Vissa av dem nådde upp till brösten till skillnad ifrån andra. Jag såg ´Umar bin al-Khattâb iklädd en skjorta som han släpade på.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Religionen.”

Hadîthen bevisar att människornas tro varierar.

Hadîthen bevisar även en väldig förträfflighet för ´Umar bin al-Khattâb då han släpade på sin skjorta. Då kanske någon som hatar ´Umar bin al-Khattâb säger att det är förbjudet att släpa på sin skjorta och en stor synd. Dock nämnde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) detta i form av en komplimang. Att det han släpade på föreställde hans religion bevisar att hans religiositet var rymlig och omfattade hela hans kropp. Klädseln i hadîthen är immateriell och inte materiell. Den täckte alltså hela hans kropp inklusive fötterna som han gick på. Även i hans fötter var hans religiositet fulländad.