al-Albânî och al-Madkhalî har ägnat sina liv åt Sunnah

Fråga: Stämmer det att Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´ är Murdji’ah, att de har fört in samfundet i Irdjâ’ eller att de håller med Murdji’ah?

Svar: Shaykh Rabî´ och Shaykh al-Albânî är inte Murdji’ah och de håller inte med Murdji’ah. Det är inget annat än en lögn om dem. Allâh kommer att fråga den som hittade på den här lögnen om dem.

Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´ är från Ahl-us-Sunnah. De försvarar Sunnah. De handlar utmed Sunnah. Den av dem som har dött har fyllt bokhyllorna med böcker som skiljer mellan autentiska hadîther och svaga hadîther.

Titta bara på al-Albânîs böcker. Vad hittar ni? Fri är Allâh den Väldige från brister! Allâh är större! Jag känner inte till att någon har gjort det han har gjort. Nu sägs det att han är Murdji’î. Skäms inte den som säger så? Fruktar inte den som säger så Allâh? Jag svär vid Allâh att de som säger så refererar själva till al-Albânîs böcker och hans klassificeringar av autentiska och svaga hadîther. Måhända de själva refererar till hans böcker och hans klassificeringar av autentiska och svaga hadîther. Sedan säger de att han är Murdji’î. Det är en väldig lögn.

Detsamma gäller Shaykh Rabî´. Han är från Ahl-us-Sunnah som har ägnat sina liv åt att försvara Sunnah, sprida Sunnah och förklara innovatörernas innovationer. Vi är skyldiga att tacka honom och be för hans framgång och stabilitet. Ingen får anklaga honom falskt. Jag svär vid Allâh att det är förbjudet. Detta är den här skarans metodik. Det är en skara som kallas för ”Haddâdiyyah” och andra som hyser agg och hat mot Shaykh Rabî´:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

”De ville hämnas på dem enbart därför att de trodde på Allâh, den Allsmäktige, som allt lov och pris tillkommer.”1

Jag råder att man inte lyssnar på dessa människor. Om ni hör någon tala på det viset skall ni veta att han håller på att gå under. Råd dem så att Allâh vägleder dem tillbaka till sanningen.

185:8