Låt inte dina kvinnor studera med män

Det är inte alls tillåtet för en muslim att äventyra sin hustru, syster eller dotter och låta dem studera vid ett beblandat universitet. Vad skall hon lära sig vid det universitet? Det mesta som hon kommer att lära sig där har inget med kallet, som de påstår, att göra. Hon kommer att studera det som inte ens krävs av en man att kunna för att kalla till islam, än mindre kvinnor.

Jag skall ge er ett känsligt exempel. I alla islamiska samhällen är vi i behov av muslimska kvinnliga läkare för att våra kvinnor inte skall undersökas av män. Det är tvivelsutan ett stort nödfall. Hur kan vi uppnå det? Bara genom att utsätta våra döttrar för en än värre beblandning. Ty medicinska studier kräver medicinska experiment. Det kan hända att tjejen sitter huvud mot huvud med sin professor så att de kan känna varandras andetag för att kanske inte tala om varandras kinder. Hur skall vi få fram dessa muslimska kvinnliga läkare? Någon måste offras. Vem skall offras? De som ger dessa utslag (och tillåter kvinnan att studera på det här sättet). Jag håller med om att det är obligatoriskt att det finns muslimska kvinnliga läkare. Det är inget som ens skall diskuteras. Men jag är för ädel för att låta min fru, syster eller dotter beblandas på det farliga sättet för att hon skall bli en läkare. Jag befarar att tjejen hamnar i sexuella problem så att hon glömmer skälet till att hon är där, nämligen läkarexamen.

Dock föreställer jag mig att alla borttappade fynd hittas alltid av någon. Hur avvikande en åsikt än är finns det alltid någon som följer den. Om det finns folk som tillåter en sådan beblandning låter vi dem offra sina fruar, systrar och döttrar. Sen kommer våra kvinnors tur som lär sig av offren. Därför låter jag aldrig en muslimsk man äventyra sin heder.

Fråga: Vad skall vi säga till killar som studerar vid beblandade universitet?

al-Albânî: Samma sak.