Mänsklighetens elit efter profeterna

Den som vill se reningar och rena själar skall läsa om de ädla följeslagarnas liv och dem som följde dem rättmätigt. Han kommer att se frukterna av kunskap, handling, uppriktighet, övertygelse, trovärdighet, lojalitet, fromhet, rättvisa, rättrådighet och alla andra fullkomliga egenskaper som fulländar människan.

I Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ser han det bästa samfundet som har levt bland människorna, vilket Allâh sade om dem. Detta drag omfattar alla livets aspekter. Det omfattar uppförandet, karaktärerna, kamp, uppriktigheten och alla andra aspekter. Du ser hur de äger den yttersta renheten, klarheten och genuiniteten.

Om du studerar hela mänsklighetens historia hittar du ingen ha så rena, klara, genuina och ädla karaktärer som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.”1

Det handlar alltså om väldiga egenskaper. De omfattar karaktärerna, rättvisan, rättrådigheten, förlitan, övertygelsen, rena själar och rena handlingar. De är fria från uselheter, usla karaktärer, avguderiets uselheter, villfarelsens uselheter samt orättvisans, vrånghetens och förtryckets uselheter.

Du ser hur de är de renaste människorna. Du ser hur de är närmast Allâh efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Låt oss studera deras historia, tillstånd, kamp, kall och undervisning för att se hur exceptionella de verkligen var i alla aspekter. Därför lät Allâh (tabârak wa ta´âlâ) dem utgöra ett kriterium för de efterkommande folken när Han sade:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät dem utgöra ett kriterium när han blev frågad om den räddade gruppens handlingar:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det refereras till honom och de renläriga kaliferna när samfundet splittras, rivs sönder av sekterna och många olikheter uppstår:

”Den av er som lever längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga efterträdares Sunnah. Håll fast vid dem och bit tag i dem med kindtänderna. Håll er borta från nyheterna för varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Muslimska ungdomar! Salafiyyahs ungdomar! Salafiyyûn över lag! Håll fast vid Qur’ânen och Sunnah. Håll fast vid dem två sett till trosläran, dyrkan, karaktärerna, metodiken, uppförandet och alla andra skyldigheter. Håll fast vid dem två och bit tag i dem med era kindtänder. Däri har ni fullkomligheten, styrkan och äran.

13:110

24:115