Varning för de lärda som varnar för Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Vad säger ni om den som varnar för de lärda som varnar för Ahl-ul-Bid´a och studier under dem för att de anser att de lockar från kunskapen när de varnar för Ahl-ul-Bid´a…

Svar: De lockar inte alls från kunskapen. De lockar från innovationerna och Ahl-ul-Bid´a och får människorna att ta kunskapen från Ahl-us-Sunnah.