Kvinnan kan sitta hemma och lyssna på lektioner

Fråga: Vad är bäst för en kvinna att göra en fredagseftermiddag? Skall hon stanna hemma och sysselsätta sig med tillbedjan och dyrkan eller skall hon gå till föreläsningen som hålls varje vecka?

Svar: Det är alltid bäst för kvinnan att sitta hemma. Hon skall endast gå ut vid behov. Om hon vill gå till moskén för att be och lyssna på föreläsningar skall hon inte motverkas. Det är dock bättre att hon stannar hemma. ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hindra inte Allâhs tjänarinnor från Allâhs moskéer.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

I en annan formulering står det:

”Deras hem är dock bättre för dem.”

Rapporterad av Ahmad och Abû Dâwûd.

Numera kan hon lyssna på föreläsningar och lektioner via olika typer av media som kassettband, radioprogram och annat.