Är muslimerna i behov av att kallas till Tawhîd?

Fråga: Skall en person som kallar till islam börja med att kalla till Salafs korrekta troslära eller skall han rena själarna och kalla till fina handlingar? Behöver vårt land ett kall till Tawhîd?

Svar: En person som kallar till islam skall färdas på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de tidigare sändebudens väg. Det första som han skall börja med är att rätta till trosläran, Tawhîds troslära. Trosläran är grunden. Om den är bristfällig, finns det ingen nytta av de andra handlingarna. Om trosläran är korrekt, accepteras handlingarna. Därför sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Mu´âdh:

”Låt det första som du kallar dem till vara trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.”

Detta är Tawhîd.

Muslimerna är i behov av att kallas till Tawhîd. De kan ha fel och misstag. De kan ha dåliga tankar. De är i behov av att bli kallade som muslimer. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du kommer att komma till människor från Bokens folk.”

Bokens folk var lärda. Trots det var de i behov av att bli kallade till islam. Allâh (djallâ wa ´alâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

”Profet! Frukta Allâh.”1

Allâh befallde honom att frukta Allâh trots att han (´alayhis-salâtu was-salâm) redan fruktade Allâh. Syftet var dock att påminna honom och få honom att fortsätta frukta Allâh. En muslim skall stärkas, påminnas och varnas. Människan är inte felfri. Hon kan falla i avguderi eller någon annan typ av motstridighet. Han behöver alltså kallas till islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ

”Troende! Frukta Allâh.”2

Han tilltalade de troende och sade:

اتَّقُواْ اللّهَ

”Frukta Allâh.”3

Han sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ

”Troende! Tro på Allâh och Hans sändebud.”4

Det vill säga för att de skall förbli troende. Således kan man inte säga att människorna är muslimer som endast dyrkar Allâh och behöver sålunda inget kall. Sådant tal härrör antingen från en okunnig person eller också från en person som leder andra vilse och som vill locka människorna från kallet till Tawhîd så att de kan förorenas av vidriga läror, avguderier och myter. Kallet måste alltså fortsätta med muslimerna och andra. Det råder det inga tvivel om. Muslimerna har mer rätt till kallet. Deras tillstånd skall renas och de skall fortsätta följa sanningen och skyddas från tvivel. De är i behov av att kallas.

Att kalla till fina handlingar och uppföranden samtidigt som trosläran försummas motstrider sändebudens kall. Ett sådant kall motstrider sändebudens kall. Skall vi låta människorna ha sina myter och avguderier och okunnighet om trosläran medan vi endast manar dem till fina uppföranden? Det är inte så sändebuden (´alayhim-us-salâtu was-salâm) kallade.

1 33:1

2 1:278

3 1:278

4 4:136