Den som förtalar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ följer sin lust

publicerad
22.04.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Datum: 1428-10-29/2007-11-09

Fråga: Vi märker idag hur det finns människor som har många invändningar mot styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och de säger att de har för hårda utslag. Vad anser ni om detta?

Svar: Vi nämnde ju hur de hade invändningar mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De förtalade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De förtalade följeslagarna. De förtalade imamerna. Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ är en del av dem. Den som förtalar dem följer sin lust.

Om han har en korrekt anmärkning, skall han inte nämna den bland människorna. Han får skriva den och skicka den. Han får skriva till de lärda. De är inte felfria. De gör fel. Om han har en korrekt anmärkning, får han skriva ned den och skicka iväg den så att den granskas. Att nämna den i sittningar hör till baktal. Baktal av de lärda är allvarligare då det leder till att människor splittras och förlorar sin tillit till de lärda. Det orsakar även ondska.