Kvinnan skall färga sina händer med henna

Publicerad: 2010-05-15
Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)
Källa: as-Sunan (4160)
Förklaring: Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd (11/149)

 

4160 – Muhammad bin Muhammad as-Sawrî berättade för oss: Khâlid bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Mutî´ bin Maymûn underrättade oss, från Safiyyah bint ´Ismah, från ´Â’ishah som sade:

“En kvinna gestikulerade med sin hand bakom ett skynke. I handen hade hon ett brev till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i det och sade: “Är detta en mans hand eller en kvinnas hand?” Hon sade: “Det är en kvinnas hand.” Då sade han: “Om du hade varit en kvinna, skulle du ha ändrat dina naglar” – det vill säga med henna.”

FÖRKLARING

Om du hade varit en kvinna… – Det vill säga om du hade lagt vikt på en kvinnas kännetecken.

…skulle du ha ändrat dina naglar… – Det vill säga färgat dem.

…det vill säga med henna – Detta är antingen ´Â’ishahs ord eller också någon annans bland berättarna. I denna hadîth finns ett bevis på att det är otroligt rekommenderat för kvinnor att använda henna.