Kvinnans rekommenderade klädsel till bönen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/300)

 

Det är rekommenderat för kvinnan att förrätta bönen i:

1) En vid klänning1 som täcker hennes fötter,

2) En huvudslöja2 och,

3) Ett ytterplagg3 som hon har ovanpå klänningen.

Detta rapporteras av ´Umar, hans son, ´Â’ishah, ´Abîdah as-Salmânî och ´Atâ’. Det är även ash-Shâfi´îs åsikt. Ahmad sade:

“De är enade om att det skall vara en klänning och ett huvudskynke. Allt utöver det är bara bra och mer täckande.”

Ty om en kvinna har på sig ytterplagg, täcker det henne när hon är i Rukû´ och Sudjûd så att hennes kläder inte visar hennes bakdel och könsdelar.

1 Dir´.

2 Khimâr.

3 Djilbâb.