Kvinnan bryter kvinnans bön

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (93)

 

Fråga: Bryts en kvinnas bön om det är en kvinna som går förbi henne?

Svar: Ja, en kvinnas bön bryts om det är en kvinna som går förbi henne förutsatt att hon är, som det nämns i ett par bekräftade rapporteringar, könsmogen.