Får kvinnor slå ihop bönerna i hemmen?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân Abâ Butayn
Källa: ad-Durar as-Saniyyah (4/433)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnorna att slå ihop bönerna i hemmen?

Svar: Om det regnar ute så pass att kläderna blir blöta och det därtill råder svårigheter och storm, anser jag det inte vara tillåtet för kvinnorna att slå ihop bönerna i hemmen. Det är inte obligatoriskt för dem att be i samling.