106. Ingen sinnesfrisk människa säger sådär

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 168-170

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

Därtill väljer vi våra imamers åsikt när det kommer till att inte disputera kring religiösa frågor och huruvida tron är skapad eller inte.

Den som påstår att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var en mellanhand som bara förkunnade medan mottagarna är bättre, hädar Allâh. Den som påstår att mellanhänder inte behövs, hädar.”

KOMMENTARER

Det är en solklar förnedring att säga att mottagaren är bättre än sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ingen sinnesfrisk människa säger sådär. Det är ett klart bevis för att den som talar sådär anammar sin religion utifrån sin egna åsikt och sitt egna tycke. Ett sådant tänk innebär avfall från islam. Religion är bara det som kommer från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).